Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αδαμάντιος Ρύσιος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1702
1712
1702 - 1708 και 1712 - , [Τ.Ε.,Β', 136] ,[ΝΕ Θ' 533]
1725
φαίνεται ότι δίδασκε το 1725, [Ευάγγελος Σαβράμης εν ΕΦ. 1934.53]

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις