Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αδαμάντιος Ρύσιο

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1717
μέχρι το 1717,[Αθανάσιου Παπαδόπουλου Κεραμέως, Ανέκδοτα έγγραφα περί του εν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή Ρύσιου εν Π. 1878], [Ευαγγέλου Σαβράμη, Διαμαντής Ρύσιος, συμβολαί εις την περί της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ιστορία, εν ΕΦ. Αλεξανδρείας 1934,σ. 44-56 και 256 εξ.], [Κ. Οικονόμου, τα σωζόμενα φιλολογικά , Α΄, σ. 423], [Βρετού, Α΄, σ. 242], [Σάθα ΝΦ. σ. 467], [Γεδεών ΧΠΑ, σ. 135]..

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις