Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Άγνωστος Συγγραφέας

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης
Διδασκαλία Eντελής συστηματική απάσης της Eμπορικής Eπιστήμης (Ιάσιο, 1817)

pdf16

view
Ιάσιο
1817
Ζυγόμετρον ήτοι τα ζύγια και μέτρα διαφόρων εμπορίων (Βενετία, 1803)

pdf16

view
Βενετία
1803
Πινακίδιον Aριθμητικόν (Βιέννη, 1791)

pdf16

view
Βιέννη
1791

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις