Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Άγγελος εκ Ναούσης

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1817
1817, [Τ.Ε.,Α΄,105], [Μιχ. Περδικάρης, Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλητος, Βιέννη, 1817].

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις