Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αγάπιος Λεονάρδος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1779
1780
1779-1780 [Τ.Ε,Α',172], [Δ.Καμπούρογλου.,"Αθηνά",τομ.ΚΖ',1916,σ.215].
1812
μέχρι και το 1812.
1819
μέχρι 1815 (+) [Τ.Ε.,Α',305] ή 1819(+) [Τ.Ε.,Α',172]
1804
1807
1804-1807 [Τ.Ε.,Α΄,172], 1812[Τ.Ε.,Α΄,305]
1783
από το 1783

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις