Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αγάπιος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1856
1862
ιερομόναχος (1856-62)

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1804
1806
μοναχός, 1804-1806
1804
1806
1804-1806
ιεροδιάκονος

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις