Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αγαθάγγελος Παλαντζάνης

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1830
1835
κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη (1830-1835)

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις