Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αγαθάγγελος Αθηναίος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1820
1824
(1820-4)

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις