Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Ζαχαρίας (Παπαζαχαρίας) Αινιάνας

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
0
0

Ζαχαρίας (Παπαζαχαρίας) Αινιάνας εκ ων Νέων Πατρών, 1828- , [Τ.Ε.,Α΄,34]

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις