Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Α. Ραρτούρος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1571
1571 {Δημόσιος διδάσκαλος}
1574
1575
1574-1575 {Δημόσιος διδάσκαλος}

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις