Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Fanny Schawtowitz(η)

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1874
1874,γερμανικά .

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις