Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Α. Ιατρόπουλος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
0
0

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1922
Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921:

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις