Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος Ρόδιος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
ιερομόναχος [Τ.Ε.,Α΄,201], [Α. Νικαρούση, ο Ρήγας και η σχολή Ζαγοράς, εν ΔΙΕΕ (Ν.Σ.) 1929, σ.14], [Κ. Σάθα, ΜΒ,Γ΄, σ.λσς΄]
υποδιδάσκαλος

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις