Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος Πολίτης

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1825
1825, Χημεία (Α΄ της φιλοσοφικής)
1837
1837(Β΄ Θεολογική)

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις