Βιογραφίες

Ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός κλήθηκε να διευθύνει την σχολή ενώ ήταν διδάσκαλος Ίμβρου. Επειδή ο Κουτλουμουσιανός δίδαξε στην Ίμβρο το διάστημα 1837-1839 μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι διεύθυνε την Θεολογική Σχολή Χάλκης από το 1839 και μετά. Για την διδασκαλία στην Ίμβρο βλέπε [Τ.Ε., Β΄, 98-99].