Βιογραφίες

Κώπας Γεράσιμος [1778, Κεφαλονιά - 1832, (;)]

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και –σύμφωνα με δική του μαρτυρία- καταγόταν από το Βυζάντιο. Οι λιγοστές πληροφορίες που διαθέτουμε τον φέρουν να δρα στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι συγγραφέας του έργου Πίναξ της κλίσεως του Ηλίου εν τη Βυζαντίου μεσημβρία δια τα έτη 1816-1827, το οποίο εκδόθηκε το 1815 στο τυπογραφείο του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. [Βρετός, 1857: 181, 294] 
 

Εργογραφία


  • Πίναξ της κλίσεως του Ηλίου, Κωνσταντινούπολη, 1815
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.