Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Αθανάσιος Μπουσόπουλος (εκ Νεγκότσανης)