Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ευστάθιος Κλεόβουλος Α΄ εκ Πελλανδαρίου