Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Δημήτριος Σταυρίδης (Παπασταύρου)