Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παπανδρέας Μόρης Κοκκοβιστιανός