Διδάσκαλοι

1880
( -1880), συνεδίδασκε πρώτα με τον Ιωάσαφ και έπειτα με τον Χριστόφορο Προδρομίτη [Τ.Ε, Α΄, 99]