Σχολάρχες

1863
1864
1863-1864, αρχιμανδρίτης και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου