Σχολάρχες

1807
1809
1807-1809, μητροπολίτης, (+1822)