ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Βίλνας
Βίλνα
Τέλη του ΙΣΤ΄ αιώνα.
Κύριλλος Λούκαρις (1595)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.