ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καρλόβου
Κάρλοβον
Α΄ ήμισυ του ΙΘ΄ αιώνα, η Σχολή μεταρρυθμίζεται.
Νεόφυτος
(1) Στη Σχολή φοιτούσαν και Βούλγαροι [Βλαδάν Γεώργεβιτς: η ελληνική και σερβική παιδεία, Βελιγράδι 1896]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.