ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καρυών
Καρυαί (επαρχίας Καβακλή)
Τέλη του ΙΗ΄ αιώνα [Μιλτιάδης Α. Λουλουδόπουλος: ανέκδοτος συλλογή ηθών, εθίμων κ.τ.λ., Βάρυα, 1903]
1885, παύση της Σχολής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.