ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βουρλών
Βουρλά
1760 [Κώδικας της βιβλιοθήκης της σχολής (163)]
1892, η σχολή μετατρέπεται σε Αστική ιδρύοντας και Παρθεναγωγείο 1922, καταστρέφεται
Καλλίνικος, ήδη το 1780 Ιερόθεος(1) , 1800-1808, [Δ. Πύρρου, Φαρμακοποιία, Κων/πολις, 1818] Ζαχαρίας, 1808-1817 Σμυρναίος Ευσέβιος, 1818 [Ξενοφάνης, Γ΄,492εξ, 553]
Η σχολή ιδρύθηκε με έρανο των κατοίκων (1000 γρ.) και δωρεά του προύχοντα Ν. Χρυσογιάννη. Ο μισθός του ελληνοδιδάσκαλου ήταν 150 γρ. ετησίως και των πεζών διδασκάλων και των κοινών γραμμάτων 50 γρ. Δωρεά το 1780 του διδασκάλου Καλλίνικου για την ανέγερση οικήματος για τη σχολή. Ο διδάσκαλος Ζαχαρίας είχε μισθό 800 γρ. Ο μητροπολίτης Εφέσου βρήκε το 1800 στα κατάστιχα 4500 γρ. τοκισμένα [Ξενοφάνης, Γ΄, σ.492εξ και 553].
Χτίζεται το 1780 με δωρεά του διδασκάλου Καλλίνικου
(1) Ο Ιερόθεος διορίστηκε από τον μητροπολίτη Εφέσου. Μετά το 1892 η σχολή μετονομάστηκε σε Αναξαγόρειος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.