ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Οσίου Λουκά
Μονή Οσίου Λουκά
Τέλος 18ου αιώνα
Ησαΐας, επίσκοπος Σαλώνων

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.