ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Δεσφίνης
Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Δεσφίνα)
Ησαΐας, επίσκοπος Σαλώνων, 1795, [Τ.Ε.,Α΄,291], [Α. Γουδα, παράλληλοι βίοι, Η΄, σ.240-241]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.