ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κατούνης
Κατούνα
Αρχές 19ου αιώνα
Κωνσταντίνος Καραπάνος (†1840) Γαλάνης Σαλαμπάνης, μέχρι 1821

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.