ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θηβών
Θήβαι
Η σχολή πρέπει να είναι σύγχρονη με αυτή της Λιβαδειάς, δηλαδή των μέσων του 17ου αιώνα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες εκτός του ότι σχόλασε κατά τη διάρκεια της επανάστασης, για να ανοίξει πάλι στις 25/9/1831.
Άγγελος, 1661, [Τ.Ε.,Α΄,287-288], [Αθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως ΙΒ. Πετρουπ.,1894, Β΄ 97] Στέργιος Χατζηγεωργίου, 21/12/1831- , [Τ.Ε.,Α΄,288], [έγγρ. Εθν. Βιβλ. 2259]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.