ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κερμηρίου
Καισάρεια-χωριό Κερμήριο
Γερμανός
Κύριλλος Χρύσανθος Αβραάμ Γερμανός
Ίδρυση με εισφορά του Χατζή Αντωνίου

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.