ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σταυροπηγιακή Σχολή (κοινή)
Καισάρεια
1792
Γερμανός
Γερμανός, συναντάται το 1801 [ΔΙΕΕ Η΄1923,σ.114-115] Κυπριανός ,1804-1817
Από τον Γερμανό ετήσια επιχορήγηση 500 γρ.
-1
(1) Ο Γερμανός μάζεψε χρήματα στην Κωνσταντινούπολη μέσω περιαγωγής δίσκων στις εκκλησίες και επέστρεψε στην Καισάρεια αρχίζοντας την ανέγερση σχολικού κτιρίου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.