ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή Σχολή Λαρίσσης
Λάρισσα
Μέσα του 16ου αιώνα
Ο μητροπολίτης Λαρίσσης Ιερεμίας, έπειτα πατριάρχης Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός, [Τ.Ε,Α΄,223]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.