ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Δελβινακίου.
Δελβινάκιο.
1801.
1822-1828, η σχολή δεν λειτουργούσε εξαιτίας της επανάστασης. Η σχολή επαναλειτουργεί με την αποκατάσταση των πραγμάτων. Η σχολή κλείνει με την κατάληψη του Δελβινακίου από τους Αλβανούς.
Φλέτος (Γκιώνης) Κωνσταντίνος, 1801-1822 Γαζής Γεώργιος, 1828-1830, (600 γρόσια ετησίως) Παρανίκας Ματθαίος, 1831-1835, [Γεώργιος Γαζής, Αίγινα 1835, Αθ. 1916].
Βασιάδης Ηροκλής (μαθητής του Γαζή).
Στον Γεώργιο Γαζή εκτός του μισθού δίδονταν και τροφή (φάκνα), [Τ.Ε.,Α΄,190].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.