ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Θεοφάνειος Σχολή
Πρέβεζα
1851
Θεοφάνης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.