Πρόγραμμα Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφησης και Ψηφιοποίησης αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης.

Ανθέμιον

Πρόγραμμα ψηφιοποίησης της ιστορικής εφημερίδας "Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως" από το πρώτο έτος κυκλοφορίας της το 1925 έως το 1940.

Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως

Πρόσβαση με ενιαίο τρόπο στην πνευματική παραγωγή του 17ου – 19ου αιώνα

Λόγιοι και κείμενα του 17ου -19ου αιώνα

Τα επιστημονικά κείμενα από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα των Ελλήνων λογίων σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Ελληνομνήμων

Αναλυτικός κατάλογος των Ελληνικών χειρογράφων από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα των Ελλήνων λογίων.

Χειρόγραφα

Εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα αναζήτησης των επιστημονικών όρων των εντύπων βιβλίων του προγράμματος "Ελληνομνήμων"

Λεξικόν Επιστημονικών Όρων

Ψηφιακή Βάση δεδομένων με βιογραφικές πληροφορίες των Ελλήνων Λογίων

Βιογραφίες Λογίων

Διαδραστικός Χάρτης με τις περιηγήσεις των Ελλήνων Λογίων.

Περιηγήσεις Λογίων

Βάση δεδομένων για τις ελληνικές σχολές & σχολεία, τους σχολάρχες, τους διδασκάλους και τους μαθητές που δραστηριοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε στις παροικιακές κοινότητες.

Ελληνικά Σχολεία

Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει την αποδελτίωση του περιοδικού του εν "Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου"

Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ψηφιακή συλλογή των διδακτορικών διατριβών του τμήματος "Ιστορίας, Φιλοσοφίας της Επιστήμης"

Διδακτορικές Διατριβές

 SimpleVideoCaptureΤο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  [πρώην "Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης"] του  Πανεπιστημίου Αθηνών   έχει στόχο  τη  δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων με δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτότυπο ψηφιοποιημένο υλικό. Τα αρχεία αφορούν τη φιλοσοφική και επιστημονική παραγωγή στον ελληνικό χώρο, κυρίως από το 17οαιώνα και εντεύθεν. Επίσης, αφορούν περιοχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας για τις οποίες υπάρχει έλλειψη ή μεγάλη διασπορά των σχετικών τεκμηρίων. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διάσωση και συγκέντρωση του αρχειακού υλικού, η ιστορική του αποτίμηση και η οργάνωσή του κατά τρόπο που να προωθείται η περαιτέρω ερευνητική αξιοποίηση από τους ιστορικούς.
Το Εργαστήριο συμμετέχει στην Κοινοπραξία εργαστηρίων του ΕΚΠΑ με τον τίτλο DIText Labs [more...]
Το Εργαστήριο συμμετέχει στην Σύμπραξη Ερευνητικών Εργαστηρίων RobLabs (https://rccl.dind.uoa.gr/roblabs/) [more...]
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/7-7-1998 (ΦΕΚ 170/Α/16-7-1998).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | INFO IN ENGLISH en