ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Έρλαου.
'Ερλαου (Έγκερ).
Μέσα 18ου αιώνα.
Μέσα 18ου αιώνα – τουλάχιστον αρχές 19ου
25 μαθητές το 1825.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.