ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολές Σπετσών
Σπέτσες
Από τα τέλη του 18ου αιώνα
Γρηγόριος, ιερομόναχος Μιχαήλ Σιπαχιός, 1805 Θεοφάνης Σιατιστεύς, ιεροδιάκονος, 1822

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.