ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ζαλόγγου.
Ζάλογγο.
Ιανουάριος 1779.
1
(1) Ίδρυση της σχολής υπό του Κοσμά Αιτωλού, [Τ.Ε.,Α΄,190].
Επίτροποι της σχολής ορίστηκαν από τον Κοσμά Αιτωλό οι: Ι. Νικολάου, Ν. Δημητρίου, Ν. Παπαναστασίου, Αθανασίου, [Τ.Ε.,Α΄,190-191]. Σώζεται επιστολή του Κοσμά Αιτωλού προς τους κατοίκους Ζαλόγγου. Η επιστολή δημοσιεύτηκε από τον Δ. Α. Παναγιωτίδη στο [ΕΑ, 1896, αριθμ.48, σ.451]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.