ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Πόλας
Πόλα
Μετά το 1571.
Κύπριοι.
Για τις παροικίες Πόλας, Σένιας κλπ έγραψε ο Π. Κοντογιάννης [Π. Κοντογιάννης, οι Έλληνες κατά τον α΄επί Αικατερίνης Ρωσο–τουρκικόν πόλεμον 1768–1774 σ. 393–406].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.