ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ναυτική επιστήμη

συνίσταται στον προσδιορισμό του τόπου της θάλασσας στον οποία βρισκόμαστε σε κάθε χρονική στιγμή του ταξιδι­ού. Αυτό επιτυγχάνεται από τη θέση των άστρων στον ουρανό και προκύπτει από την τομή δύο κύκλων της γήινης σφαίρας. Απαραίτητες για το σκοπό αυτό είναι οι γνώσεις της γεωγραφίας και αστρονομίας.

149