ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μετεωρογραφία

η θεωρία των μετεώρων, δηλαδή των φαι­νομένων που συμβαίνουν ψηλά στον ουρανό. Ο όρος προέρχεται από την πρόθεση μετά και το ρήμα αίρω. Διακρίνονται τα μετέωρα σε υδατώδη, πυρώδη, αερώδη, όπως ατμοί, ομίχλη, νέφη, βροχή, χάλαζα, δρόσος, πάγος, πάχνη, κρύσταλος, βρο­ντές, αστραπές, πλανώμενο φως, ιπτάμενοι δράκοντες κ.α.

318