ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρυσούς κανών πλάγιος

είναι εκείνος στον οποίο οι όροι είναι άτακτοι, συγκεχυμένοι και τεταραγμένοι, όπως λέει και ο Ευκλείδης. Ουσιαστικά πρόκειται για τον προσδιορισμό του τέταρτου αριθμού από τρεις δοθέντες αριθ­μούς, όταν τα μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα.

523-524