ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρίζαι νοηταί

ρίζες που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα αλά μόνο στη φαντασία μας. Π.χ. τέτοιες είναι η τετραγωνική ρίζα του –1, του –2, κ.ο.κ. Οι ρίζες αυτές ονομάζονται αδύναται ή ριζαίαι.

184