ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πύρινα φαινόμενα αέρος

φαινόμενα που παρατηρούνται σε βατώδεις τόπους, όπου ο αέρας, γεμάτος ελαιώδεις και εύφλεκτες ατμίδες, γίνεται ο ίδιος εύφλεκτος λόγω της σήψης και των εξατμιζόμενων θειωδών αναθυμιάσεων. Δια της σήψεως ανεβαίνει στον αέρα μαζί με τα υδατώδη μόρια και μια εύφλεκτη ύλη, λεπτότερη σε σχέση με την αρχική της σύσταση. Αιτία της ευφλεκτότητας δίνει η ηλεκτρική ύλη που βρίσκεται σε δυνατή κίνηση και δημιουργεί σπινθήρες από τον εαυτό της. Δια μέσου του ηλεκτρικού σπινθήρα, από την προσέγιση των νεφών, η εύφλεκτη ύλη ανάβει και γίνεται φλόγα, που διατηρείται περισσότερο, όσο περισσότερη τροφή βρίσκει. Χαρακτηριστικά πύρινα φαινόμενα είναι το Βό­ρειο Σέλας, η παίζουσα φλόγα, ο στύλος ή πύρινος άνθρωπος, φαινόμενα που οι απλοϊκοί άνθρωποι ερμηνεύουν ως υπερβατικά, οι βρυκόλακες και τα στοιχειά. 

104-107