ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

περιοδικός χρόνος

ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ένα σώ­μα για να διανύσει όλη την περιοδική του κίνηση και να διέλθει την καμπύλη.

262