Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει την αποδελτίωση του περιοδικού του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.