Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2011
Η οργανισμική φιλοσοφία του A. N. Whitehead ως ερμηνευτικό πλαίσιο του προβλήματος της συνείδησης και των εννοιολογικών προβλημάτων της κβαντικής φυσικής
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
view