ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα, τόμος IV (Βενετία, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Περί της Λιβύης, ήτοι της Αφρικής
 Περί της Αιγύπτου
 Περί της Βαρβαρίας
 Περί της Βαρκιανής Επαρχίας, ήτοι της Μπάρκας
 Περί του Βασιλείου,ή της Σατραπείας της Τριπόλεως,ήτοι του Τουνετανού
 Περί του Βασιλείου,ή της Σατραπείας του Τούνεσι
 Περί του Βασιλείου,ή Σατραπείας του Αλγερίου,ή του Τρεμεσινού
 Περί του Φεσανού Βασιλείου, ή της Τιγγιτανής Μαυρητανίας
 Περί του Ταφιλετανού Βασιλείου
 Περί της Βιλεδουλγερίδι Χώρας
 Περί της Ζαρά Χώρας, ήτοι της ερήμου
 Περί της Νιγριτίας Χώρας
 Περί της Ανωτέρας Αιθιοπίας
 Περί της Εξωτέρας Αιθιοπίας
 Περί των Νήσων της Λιβύης
 Περί της Αμερικής
 Περί των Επαρχιών της Βορείας Αμερικής, ήτοι της Μεξικανής 
 Περί της Φλώριδας Επαρχίας της Βορείας Αμερικής
 Περί της Νέας Ισπανίας
 Περί των Επαρχιών της Νοτίας Αμερικής, και πρώτον περί της Περού
 Περί της Χίλι Επαρχίαςτης Τουκομανίας και της Χίκας
 Περί της Βρασιλείας, και τα εξής
 Περί των Νήσων της Αμερικής
 Περί της Αγνώστου Γης
 Παράρτημα.Περί των Νέων Ανακαλύψεων της Γηίνης Σφαίρας.Θέσις και Έκτασις της Αμερικής
 Περί των Ηνωμένων Επαρχιών
 Περί των Νήσων των Κειμένων εις τον Κόλπον του Μεξικού
 Νήσοι της Νοτίας Ασίας
 Νήσοι της Βορείας Ασίας, και περί των Παραθαλασσίων της Αφρικής
 Καθολικοί Πίνακες της Ευρώπης, ήτοι Διαίρεσις των Εξουσιών αυτής
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εμπεριεχομένων εν τω Δ'. Τόμω
Η Αφρική διά την Γεωγραφίαν του Μελετίου
Η Αμερική διά την Γεωγραφίαν του Μελετίου

Βενετία
1807